طاهری فرماندار گرمسار در خصوص بررسی مسائل شهرستان برگزار گردید.
نشاني: گرمسار-بلوار شهيد بهشتي-روبروي خيابان سپاه - فرمانداري گرمسار- ايميل :info.garmsar@ostan-sm.ir - تلفن عمومي:02334224040 – 02334222214 نمابر:02334221733